ZDiTM Szczecin - darmowe przejazdy
już wiem. dotyczy to opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół specjalnych od miejsca zamieszkania do szkoły i odwrotnie na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę/ przedszkole (art. 17 ust 3a ustawy o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami)


  PRZEJDŹ NA FORUM